Hetken verkkokauppaa koskevat sopimusehdot (8.5.2020 lukien)

Nämä sopimusehdot sisältävät Hius- ja kauneushoitola Hetki Oy:n
(jäljempänä ”Hetki”) verkkokaupassa myytävänä olevien tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

Verkkokaupassa myydään sekä avoimen summan että haluttuun palveluun suunnattuja lahjakortteja. Lahjakortteja on ostettavissa myös Hetken myymälässä.

1. Sopimuksen syntyminen ja sopimusehdot

Sopimus syntyy, kun Hetki on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle lahjakortin koodin sähköpostiin. Hetki varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tilausta. Asiakas sitoutuu tilausta tehdessään tilaushetkellä kulloinkin voimassaolevaan tuotekuvaukseen sekä verkkokauppaa koskeviin sopimusehtoihin. Hetkellä on oikeus muuttaa tuotekuvausta ja sopimusehtoja.

2. Hinnat ja maksaminen

Palvelulahjakorttien hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa tai avoimen lahjakortin summan voi määrittää ostaja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiakas maksaa lahjakortin kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla.

3. Lahjakortin toimittaminen ja omistusoikeus

Lahjakortin koodi lähetetään kohtuullisessa ajassa joka on normaalisti noin 1- 3 päivää tilauksesta. Lahjakortti toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lahjakortin omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti maksusuorituksen saavuttua ja kun lahjakortin koodi on siirtynyt asiakkaalle.

4. Asiakkaan oikeus peruuttaa sopimus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus vastaamalla koodin sisältämään sähköpostiin ( info@hiuskauneushetki.fi ) neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä kun koodi on lähetetty. Sopimus katsotaan peruutetuksi kun suorite on palautettu asiakkaan ilmoittamalle tilille. Lahjakorttia ei vaihdeta rahaksi. Lahjakortti voidaan käyttää kerralla tai useammassa osassa. Käyttämättä jäänyttä summaa ei palauteta rahana.

5. Henkilötietojen käsittely

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Hetken asiakasrekisteriin. Hetki käsittelee henkilötietolain mukaisia henkilötietoja mm. asiakassuhteen ja markkinoinnissa lain määrittelemällä tavalla. Hetkellä on oikeus tallentaa sähköpostit sekä muu viestintä syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakas voi käyttää henkilötietolain 26§:n mukaista tarkastusoikeuttaan lähettämällä tarkastuspyynnön Hetken sähköpostiin. Asiakas voi kieltää Hetkeä käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja.